Broj uzorka Prezime i ime Adresa Naziv vina Sorta Ocjena Diploma
1 19 HAJNIĆ STJEPAN ZLATAR BISTRICA, TUGONICA 51 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 17,80 SR
2 1 ŽVIGAČ ZLATKO ZAGREB, JURJA VES 19 RAJNSKI RIZLING RAJNSKI RIZLING 17,5 SR
3 40 SVIBEN STJEPAN ZLATAR, A. STARČEVIĆA 9 “ZAGORSKA SUZA“ MIJEŠANO 17,2 SR
4 31 ŽERJAVIĆ DUBRAVKO ZLATAR, ZAGREBAČKA 11 “VRHOVČAK“ 1 - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 17,20 SR
5 44 SREMEC JURAJ ZLATAR, MARTINEČKA 63 “ŠIPRON“ 2/B - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 17,1 SR
6 50 ORSAG EDO ZLATAR, BRAĆE RADIĆA 5 “CETIN“ 1 - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 17 SR
7 51 ORSAG EDO ZLATAR, BRAĆE RADIĆA 5 “CETIN“ 2 - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16,7 SR
8 14 SVIBEN NIKOLA ZLATAR, A. STARČEVIĆA 9 a “ZLATARSKI DEDEK“ MIJEŠANO 16,5 SR
9 11 FEREK (IVANA) KREŠO LOBOR, M. GUPCA 6 CHARDONNAY CHARDONNAY 16,4 SR
10 28 POPIJAČ MARICA I JOSIP ZLATAR, KRALJA PETRA K. 17 “POPIJAČ“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16,30 SR
11 5 KOS GRABAR VLADIMIR VELIKA VETERNIČKA 77 a MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16,2 SR
12 26 POSARIĆ JOSIP ZLATAR, VARAŽDINSKA 69 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16,2 SR
13 24 SEDAK IVAN MAČE, MAČE 156 GRAŠEVINA GRAŠEVINA 16,2 SR
14 35 SPEVEC FRANJO MAČE, VUKANCI 79 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16,2 SR
15 6 HLEB IVAN ZLATAR, BORKOVEC 13 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16,1 SR
16 30 ŽERJAVIĆ DUBRAVKO ZLATAR, ZAGREBAČKA 11 “VRHOVČAK“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16,1 SR
17 36 BALUN DRAGUTIN MAČE, PERŠAVES 76 “ŠIKADSKI GOLUB“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16 BR
18 48 KLEMAR KREŠIMIR ZLATAR, BATUŠIĆEVA 3 “METZGERICA“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16,00 BR
19 47 KLEMAR VJEKOSLAV ZLATAR, BREGOVITA 23 “BUKOVEC“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 16 BR
20 12 SPEVEC MIRKO LOBOR, VINIPOTOK 7 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,90 BR
21 22 BAJS ZDRAVKO ZLATAR BISTRICA, LOVREČAN 9 “BARBARA“ MIJEŠANO 15,8 BR
22 27 DUMBOVIĆ DRAGUTIN MAČE, ŠIPKI 84 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,8 BR
23 8 HORVAT BOŽIDAR LOBOR, M. GUPCA 5 “MAKSEK“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,8 BR
24 4 MIKULEC ŽELJKO ZLATAR, ZAGREBAČKA 82 “PICEKOV PAJDAŠ“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,8 BR
25 43 SREMEC JURAJ ZLATAR, MARTINEČKA 63 “ŠIPRON“ 1/Z - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,8 BR
26 46 CVETKO DRAGUTIN ZLATAR, K. PETRA K. 15 “KARLOV GUŠT“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,7 BR
27 15 KRPANEC STJEPAN MAČE, MAČE 15 a “MARIJA“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,7 BR
28 49 ORSAG EDO ZLATAR, BRAĆE RADIĆA 5 “CETIN“ 0 - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,6 BR
29 17 SEDLAR ZLATKO MAČE, VUKANCI 8 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,6 BR
30 7 HORVAT BRANKO LOBOR, F. H. KIŠA 2 “SURKA“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,4 BR
31 33 MIKOVIĆ JURAJ ZLATAR, GORNJA BATINA 56 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,4 BR
32 34 MIKULEC MLADEN MAČE, PERŠAVES 3 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,4 BR
33 52 ORSAG EDO ZLATAR, BRAĆE RADIĆA 5 “ROSÉ“ - MIJEŠANO RUŽIČASTO MIJEŠANO 15,4 BR
34 39 DUMBOVIĆ BORIS MAČE, VUKANCI 55 a MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,2 BR
35 10 FEREK (IVANA) KREŠO LOBOR, M. GUPCA 6 “PURGER“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,2 BR
36 41 BLAŠKOVIĆ MLADEN ZLATAR, MIHANOVIĆEVA 1 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,1 BR
37 32 KLJAK IVAN ZLATAR, TRG SLOBODE 18 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15,1 BR
38 38 DUMBOVIĆ BORIS MAČE, VUKANCI 55 a MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15 BR
39 9 LEVANIĆ STJEPAN LOBOR, TRG SV. ANE MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 15 BR
40 53 MAZAN DARKO ZLATAR BISTRICA, V. NAZORA 26 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 14,9 BR
41 54 MRAZOVIĆ MARIO ZLATAR BISTRICA, LOVREČANSKA 1 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 14,8 BR
42 45 BOŽAK EDUARD ZLATAR, MAŽURANIĆEVA 3 “BISAŠČAK“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 14,4 BR
43 37 HANŽEK BOŽIDAR BELEC, REPNO 38 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 14,2 BR
44 3 VLAHEK JOSIP LOBOR, LOBORSKO ZAVRŠEJ 78  GRAŠEVINA GRAŠEVINA 14,1 BR
45 23 BAJS ZDRAVKO ZLATAR BISTRICA, LOVREČAN 9 “VALENTIN“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 14 PR
46 25 BAN JOSIP BEDEKOVČINA, D. DOMJANIĆA 5 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 14 PR
47 16 KRPANEC STJEPAN MAČE, MAČE 15 a ZELENI SILVANAC  ZELENI SILVANAC  14 PR
48 21 TUREK BRANKO ZLATAR, MATOŠEVA 17 “TRI KRALJA“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 13,5 PR
49 18 RIHTARIĆ BOŽIDAR ZLATAR, RATKOVEC 51 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 13 PR
50 42 KATIĆ STANKO ZLATAR, MARTINEČKA 85 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 12,5 PR
51 2 KERENEC ADALBERT VUKANCI 35 MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 12,1 PR
52 13 MATEJAŠ JOSIP LOBOR “PAJDA 97“ - MIJEŠANO BIJELO MIJEŠANO 12,1 PR